07. juni 2015 kl. 06.43
Børsintroduktion

En børsintroduktion er en registrering og introduktion af et selskabs aktier på en aktiebørs. Før en introduktion på f.eks. Nasdaq Copenhagen (Københavns Fondsbørs) skal selskabet søge om godkendelse til optagelse.

 

Der kan være flere årsager til, at et selskab ønsker optagelse på en aktiebørs. Der kan være tale om et ønske om kapitaltilførsel til nye projekter. Desuden kan virksomheden se det som en konkurrencemæssig fordel at være noteret på børsen. Eller et kommende generationsskifte kan være årsagen til ønsket om børsintroduktion, hvor muligheden for handel på et organiseret marked kan de ligge til grund for en problemløs afvikling af generationsskiftet. Det er heller ikke usædvanligt, at en kapitalfond realiserer sin investering gennem en børsintroduktion af et af sine porteføljeselskaber.

 

Forud for børsintroduktionen skal selskabet udarbejde og offentliggøre et børsprospekt indeholdende alle de oplysninger, der skal til, for at investorerne kan skabe sig et retvisende billede af selskabet. 

 

Ofte anvendes den engelske betegnelse IPO (Initial Public Offering).

InvestorOrdbogen er Dansk Aktionærforenings ordbog med definitioner på op mod 800 fagord inden for aktier, obligationer, investering, investeringsforeninger, finans, regnskaber, regnskabsanalyse, nøgletal og så videre.

11 gode grunde til at være medlem

Læs om fordelene her

InvestorOrdbogens definitioner er opdateret på den dato, der fremgår af hvert enkelt definition.

 

Vi modtager meget gerne forslag til vores ordbog på daf@shareholders.dk.

 

InvestorOrdbogen er en digital, opgraderet og meget mere brugervenlig udgave af den aktieordbog, "Aktionærens Ordbog", som Dansk Aktionærforening har udgivet i en årrække.

 

© Copyright Dansk Aktionærforening:
Du er velkommen til at linke til InvestorOrdbogen. Medier kan citere definitioner inden for almindelig citatret. Men derudover må du ikke kopiere fra ordbogen til brug på din egen hjemmeside eller andre steder.