16. januar 2016 kl. 00.00
ETF - exchange traded fund

Exchange traded funds (ETF'er) er typisk passivt forvaltede børsnoterede udenlandske investeringsbeviser med lave omkostninger sammenlignet med danske investeringsforeninger. De handles ofte til en kurs tæt på indre værdi.

 

Skatteforholdene er ofte ugunstige for danske private investorer, der investerer for frie midler, sammenlignet med investeringsforeninger. Til gengæld er ETF'er velegnede til pensionsopsparinger.

 

Det kan også være vanskeligt at få rådgivning om ETF'er i bankerne, som får provision af at sælge mange investeringsforeninger, men ikke af at sælge ETF'er.

InvestorOrdbogen er Dansk Aktionærforenings ordbog med definitioner på op mod 800 fagord inden for aktier, obligationer, investering, investeringsforeninger, finans, regnskaber, regnskabsanalyse, nøgletal og så videre.

11 gode grunde til at være medlem

Læs om fordelene her

InvestorOrdbogens definitioner er opdateret på den dato, der fremgår af hvert enkelt definition.

 

Vi modtager meget gerne forslag til vores ordbog på daf@shareholders.dk.

 

InvestorOrdbogen er en digital, opgraderet og meget mere brugervenlig udgave af den aktieordbog, "Aktionærens Ordbog", som Dansk Aktionærforening har udgivet i en årrække.

 

© Copyright Dansk Aktionærforening:
Du er velkommen til at linke til InvestorOrdbogen. Medier kan citere definitioner inden for almindelig citatret. Men derudover må du ikke kopiere fra ordbogen til brug på din egen hjemmeside eller andre steder.