07. juni 2015 kl. 06.43
Fondsaktieudstedelse

"Fondsaktieudstedelse er udstedelse af fondsaktier. For virksomheder, der løbende får overskud og ikke udbetaler dette til aktionærerne, vil reserverne stige, og disse vil efterhånden udgøre en stadig større del af egenkapitalen. For at opnå en vis balance mellem aktiekapitalen og reserverne vælger nogle virksomheder at udstede fondsaktier, der repræsenterer en omfordeling af egenkapitalen, så reserverne går over til at blive aktiekapital (kapitaludvidelse). Ved udstedelse af fondsaktier tilføres der således ikke ny kapital, men aktionærerne får flere aktier. Dog falder kursen tilsvarende. Fondsaktier kaldes undertiden også lidt misvisende for ""friaktier""."

InvestorOrdbogen er Dansk Aktionærforenings ordbog med definitioner på op mod 800 fagord inden for aktier, obligationer, investering, investeringsforeninger, finans, regnskaber, regnskabsanalyse, nøgletal og så videre.

11 gode grunde til at være medlem

Læs om fordelene her

InvestorOrdbogens definitioner er opdateret på den dato, der fremgår af hvert enkelt definition.

 

Vi modtager meget gerne forslag til vores ordbog på daf@shareholders.dk.

 

InvestorOrdbogen er en digital, opgraderet og meget mere brugervenlig udgave af den aktieordbog, "Aktionærens Ordbog", som Dansk Aktionærforening har udgivet i en årrække.

 

© Copyright Dansk Aktionærforening:
Du er velkommen til at linke til InvestorOrdbogen. Medier kan citere definitioner inden for almindelig citatret. Men derudover må du ikke kopiere fra ordbogen til brug på din egen hjemmeside eller andre steder.