07. juni 2015 kl. 06.43
Risikovægtede aktiver
Ved solvensopgørelser for en bank eller anden finansiel institution opgøres de risikovægtede aktiver, hvor der til hvert aktiv til dels en vægt, der afspejler risikoen. En banks indskud i Nationalbanken har således vægten 0, der siger, at det er risikofrit. Derimod er usikrede udlån til mindre erhvervskunder behæftet med høj risiko, og de får risikovægte op til 150 procent.

InvestorOrdbogen er Dansk Aktionærforenings ordbog med definitioner på op mod 800 fagord inden for aktier, obligationer, investering, investeringsforeninger, finans, regnskaber, regnskabsanalyse, nøgletal og så videre.

11 gode grunde til at være medlem

Læs om fordelene her

InvestorOrdbogens definitioner er opdateret på den dato, der fremgår af hvert enkelt definition.

 

Vi modtager meget gerne forslag til vores ordbog på daf@shareholders.dk.

 

InvestorOrdbogen er en digital, opgraderet og meget mere brugervenlig udgave af den aktieordbog, "Aktionærens Ordbog", som Dansk Aktionærforening har udgivet i en årrække.

 

© Copyright Dansk Aktionærforening:
Du er velkommen til at linke til InvestorOrdbogen. Medier kan citere definitioner inden for almindelig citatret. Men derudover må du ikke kopiere fra ordbogen til brug på din egen hjemmeside eller andre steder.