07. juni 2015 kl. 06.43
Omsætningsaktiv
Omsætningsaktiver er i regnskabet varebeholdninger af færdigvarer til salg, råvarer til produktion og varer i produktion. Desuden omfatter omsætningsaktiverne en virksomheds tilgodehavender, dens likvide beholdning, samt dens kortsigtede investering i aktier og obligationer mv. Virksomheders mere langsigtede investering i aktier, obligationer mv. hører under de finansielle anlægsaktiver.

InvestorOrdbogen er Dansk Aktionærforenings ordbog med definitioner på op mod 800 fagord inden for aktier, obligationer, investering, investeringsforeninger, finans, regnskaber, regnskabsanalyse, nøgletal og så videre.

11 gode grunde til at være medlem

Læs om fordelene her

InvestorOrdbogens definitioner er opdateret på den dato, der fremgår af hvert enkelt definition.

 

Vi modtager meget gerne forslag til vores ordbog på daf@shareholders.dk.

 

InvestorOrdbogen er en digital, opgraderet og meget mere brugervenlig udgave af den aktieordbog, "Aktionærens Ordbog", som Dansk Aktionærforening har udgivet i en årrække.

 

© Copyright Dansk Aktionærforening:
Du er velkommen til at linke til InvestorOrdbogen. Medier kan citere definitioner inden for almindelig citatret. Men derudover må du ikke kopiere fra ordbogen til brug på din egen hjemmeside eller andre steder.