07. juni 2015 kl. 06.43
Koncerngoodwill

Koncerngoodwill er et regnskabsmæssigt udtryk for forskellen mellem den bogførte egenkapital i et datterselskab og den bogførte værdi af aktierne i datterselskabet. Koncerngoodwill opstår ofte som følge af, at datterselskabet er købt til en højere værdi end dets bogførte egenkapital. Koncerngoodwill optræder som aktiv i koncernregnskabet.

InvestorOrdbogen er Dansk Aktionærforenings ordbog med definitioner på op mod 800 fagord inden for aktier, obligationer, investering, investeringsforeninger, finans, regnskaber, regnskabsanalyse, nøgletal og så videre.

11 gode grunde til at være medlem

Læs om fordelene her

InvestorOrdbogens definitioner er opdateret på den dato, der fremgår af hvert enkelt definition.

 

Vi modtager meget gerne forslag til vores ordbog på daf@shareholders.dk.

 

InvestorOrdbogen er en digital, opgraderet og meget mere brugervenlig udgave af den aktieordbog, "Aktionærens Ordbog", som Dansk Aktionærforening har udgivet i en årrække.

 

© Copyright Dansk Aktionærforening:
Du er velkommen til at linke til InvestorOrdbogen. Medier kan citere definitioner inden for almindelig citatret. Men derudover må du ikke kopiere fra ordbogen til brug på din egen hjemmeside eller andre steder.