12. april 2019 kl. 11.52
Sådan handler du med fordel på børsens auktioner
MASTERCLASS: Lige før børsen åbner, og lige efter den lukker, er der auktion med lidt anderledes regler– og her kan der ofte gøres en god handel i de lidt mindre papirer. I denne MasterClass-guide giver Ph.D. Niklas Kohl dig indblik i hvordan.
Af Niklas Kohl, Ph.D., Selandia Capital, niklas@selandiacapital.dk

Det meste af tiden hvor børsen er åben, matches købs- og salgsordrer hele tiden. Så snart der er en køber og en sælger, som er villige til at handle til samme pris, bliver de matchet og de handler med hinanden. Men før den kontinuelige handel starter og umiddelbar efter den slutter er der auktion, og her er reglerne anderledes. Helt kort fortalt er en børsauktion en periode hvor børsen modtager købs- og salgsordrer uden at matche dem øjeblikkeligt. I stedet samles ordrerne og matches når auktionen slutter.

 

Mindre papirer mest interessante

Auktionerne byder på interessante handelsmuligheder. Ofte er der god likviditet i auktionerne, dvs. man kan få handlet mere eller til bedre priser end på andre tidspunkter. For private investorer er likviditet sjældent et problem i large cap aktier, men hvis man vil handle mindre aktier, kan det spille en rolle. Desuden er der nogle gange unikt gode handelsmuligheder i auktionerne. I åbningsauktionen kan der være mulighed for at handle med folk, som ikke har læst nyhederne, f.eks. ikke er opmærksomme på en ny børsmeddelelse. I lukkeauktionen kan der være mulighed for at handle med folk, som af en eller anden grund skal lukke en position, og derfor er villige til at handle til priser, de normalt ikke ville handle til. Det kan f.eks. være investorer, som skal lukke en intra-dag short position, og derfor er nødt til at købe uanset hvad. Igen er det ofte de lidt mindre papirer, som er mest interessante for private investorer, da konkurrencen er hård i large cap aktierne.

 

Hvordan auktionen fungerer

For at kunne udnytte mulighederne i auktionerne, er det vigtigt at forstå hvordan de fungerer, og hvad man skal være opmærksom på. Auktionerne fungerer på samme måde på Nasdaq Nordics aktiebørsers i Stockholm og Helsinki, bortset fra at Stockholm og Helsinki lukker 30 minutter senere end København. På andre børser kan reglerne være en smule anderledes.

 

Børsen samler alle købs- og salgsordrer i en aktie i det som kaldes bogen. Figur 1 viser bogen i B&O omkring kl. 9.30 d. 21. februar 2019. Det ses, at der er en eller flere købsordrer for i alt 177 aktier i kurs 96,5 og flere købsordrer i lavere kurser. På salgssiden er der ordrer for i alt 91 aktier i kurs 96,9 og flere salgsordrer i højere kurser. Bemærk at højste købspris er lavere end laveste salgspris. Sådan er det altid under kontinuerlig handel. Hvis der bliver lagt en købsordre til en pris svarende til laveste udbud eller højere bliver der straks gennemført en handel og vi er tilbage i en situation hvor højeste bud er lavere end laveste udbud. Tilsvarende hvis der kommer en salgsordre til en pris svarende til højeste bud eller lavere.

 

 

 

 

Gamle og nye ordrer

På Københavnsbørsen slutter åbningauktionen ca. kl. 9.00 og lukkeauktionen starter kl. 16.55. Alle limit ordrer som er lagt ind før kl. 9 deltager automatisk i åbningsauktion. Hvis de ikke bliver handlet i deres helhed i åbningsauktionen, lever de videre i den kontinuerlige handel. Tilsvarende deltager ordrer, som ligger i markedet når den kontinuerlige handel slutter kl. 16.55, i lukkeauktionen.

 

Man kan også lægge nye ordrer under lukkeauktionen frem til ca. kl 17.00. I small- og midcap aktierne er der desuden intradag auktion fra kl. 13.30 til 13.35. Ordrer som ligger i markedet på det tidspunkt deltager automatisk i auktionen uden at man behøver gøre noget for det. Auktioner opstår også i forbindelse med de såkaldte Volatility Guards. Hvis kursen er steget eller faldet voldsomt over kort tid standser børsen den kontinuerlige matching og gennemfører en hurtig auktion. Bortset fra tidspunkt og varighed forløber disse auktioner på samme måde som de faste auktioner, og alle ordrer som ligger i markedet deltager automatisk i auktionen.

 

Auktionen er i to faser

Auktionen består af to faser. I første fase, som varer nogle minutter, kan man lægge købs- og salgsordrer i markedet. I anden fase, som kun varer et øjeblik, udløses spændingen og nogle købsordrer matches med nogle salgsordrer. Hvis man har lagt en ordre ind i første fase er det først efter anden fase, at man finder ud af om man fik handlet, og til hvilken pris man fik handlet! Lad os se lidt nærmere på, hvordan det fungerer.

 

Hovedprincippet er at alle handler til samme pris, og at matching prisen fastsættes som den pris, hvor antallet af aktier, som kan matches, er maksimalt. Alle købsordrer med en pris over matchingkursen og alle salgsordrer med en salgspris under matchingkursen bliver handlet. Ordrer med en pris som netop svarer til matching prisen bliver måske handlet og kan også blive handlet delvist.

 

Eksemplet i tabel 1 har jeg taget og forenklet fra Nasdaq Nordics fact sheet om auktionshandel [kilde 1]. Det viser situationen på et tidspunkt under auktionens fase 1. Der er i alt købsordrer for 1000 aktier og salgsordrer for 950 aktier. Der er f.eks. købsordrer for 200 aktier i kurs 101 og desuden købsordrer for yderligere 100 aktier i kurser over 101. Det giver en samlet efterspørgsel på 300 aktier, hvis prisen bliver 101. Omvendt er der 200 aktier til salg i kurs 101 og yderligere 50 til salg i lavere kurser. Ved en matchingpris på 101 kan der derfor matches 250 aktier. Matchingprisen bliver 101 da det er denne pris, som giver mulighed for at matche flest aktier. Bemærk at tabellen viser den information, som børsen har. Det eneste markedsdeltagerne kan se er at den aktuelle matching pris er 101, og at der i denne pris er bud på 300 aktier og udbud på 250 aktier.

 

Prioritetsrækkefølgen

Hvis der ikke kommer flere ordre inden auktionen går over i fase 2, ender matchingprisen på 101. Alle sælgerne i kurs 101 og lavere får solgt, men der er ikke aktier nok til alle købere i kurs 101 og højere. Hvem får og hvem får ikke? Her gælder prioritetsrækkefølgen 1) pris, 2) samme mægler, 3) tidspunkt for indlæggelse. Pris betyder at alle købere, som har budt mere end 101, bliver matchet. Ordren på 100 aktier i kurs 102 bliver altså handlet i kurs 101. Herefter ser man på om der er købere og sælgere som handler gennem samme mægler. Lad os sige, at alle sælgerne handler gennem Nordnet, og der er en køber til 100 aktier i kurs 101 som handler gennem Nordnet og en som handler gennem Arbejdernes Landsbank. Så er det Nordnetteren som får lov til at købe 100 aktier i kurs 101, mens Arbejderen kun bliver delhandlet med 50 aktier i kurs 101. Hvis der ikke er mægler sammenfald på købs- og salgssiden afgøres prioritetsrækkefølgen af, hvem som lagde sin ordre ind først.

 

Det kan ske, at der er flere forskellige priser, som giver mulighed for at matche det maksimale antal aktier. Hvis man vil forstå alle specialtilfælde, må man læse Nasdaqs regler [kilde 2].

En typisk situation, som er værd at kende, opstår når der f.eks. ligger købsordrer på 100 aktier i kurs 120 og salgsordrer på 80 aktier i kurs 116 og ingen andre ordrer. Der kan matches 80 aktier og det kan ske i alle priser fra 116 til 120. I den situation bliver der matchet i den pris, hvor den største ordre ligger, dvs. kurs 120. Det kaldes market pressure princippet og skal forstås på den måde, at prisen skal være den højst mulige, fordi der er ”flere købere end sælgere”. Hvis der havde været 100 aktier til salg i kurs 116 kunne market pressure ikke anvendes og matching prisen ville blive gennemsnittet af 116 og 120, dvs. 118. I praksis sker dette meget sjældent. Næste afsnit forklarer hvorfor.

 

Eksempel på en ordre

Lad os se på situationen hvor der en køber til 100 aktier, som er villig til at betale 120 og en sælger af 100 aktier, som er villig til at sælge for 116. For eksemplet skyld kan vi sige, at sælgeren er den første som lægger sin ordre i markedet. Nu ser køberen den, men hun behøver ikke lægge en købsordre på 100 aktier i kurs 120.

 

En mulighed er, at lægge en købsordre i 116. Det fungerer fint for køberen, hvis der ikke dukker andre købere op under auktionen. Men hvis køberen frygter, at andre også synes 116 er en attraktiv pris at købe i, lægger hun måske en købsordre på 99 aktier i 120. Det giver i første omgang en matching pris på 116. Hvis der på et senere tidspunkt i auktionen kommer en anden køber som byder kurs 117 for de 100 aktier stiger matching prisen til 117. Måske tror den køber som har budt 117, at det er ham som får lov til at købe 100 aktier i kurs 117.

 

Når auktionen så lukker bliver der matchet i 117, men hende som bød 120, får lov til at købe 99 aktier i kurs 117 mens den uheldige køber, som bød 117, ender med en sølle aktier og en ærgerlig minimumskurtage.

Eksemplet fører naturligt til spørgsmålet om, hvornår auktionen slutter. Hvis den køber, som byder 120 i eksemplet, kendte det nøjagtige sluttidspunkt, kunne hun indlægge sin ordre umiddelbart inden, og dermed forhindre køberen i 117 i at opdage, at han er ved at blive snydt. For at undgå dette slutter auktionerne altid på et tilfældigt tidspunkt i et vist tidsinterval.

 

På den måde kan ikke engang algoritmehandlerne være sikre på, at de kan lægge ordre ind i allersidste sekund. Morgenauktionen slutter på et tidspunkt mellem kl. 9.00 og 9.00.05, intradag auktionen i fem sekunders intervallet frem til 13.35 og lukkeauktionen i 30 sekunders intervallet frem til kl 17.00. Hvis man deltager i auktionen bør man checke at ens ordre ligger fornuftigt i forhold til matching prisen umiddelbart inden auktionen slutter.

 

 

Kilder:

[1] INET Nordic Auctions fact sheet. Kan downloades fra https://business.nasdaq.com/trade/nordic-equities/auctions/index.html

[2] Market Model Nasdaq Nordic INET Nordic. Kan downloades fra https://business.nasdaq.com/list/Rules-and-Regulations/European-rules/common/index.html

 Tilmeld dig Aktionærens Nyhedsbrev

For medlemmer

For ikke-medlemmer

11 gode grunde til at være medlem

Læs om fordelene her
Investorviden: Se alle 10 afsnit af Aktionærerne, hvor vi går tæt på de private investorers rejse gennem et historisk Corona-forår.

Har du ikke modtaget det seneste nummer af Aktionæren?

Så udfyld denne formular

Læs Aktionæren

Medlemmer modtager Danmarks bedste magasin for aktieinvestorer, Aktionæren, 9 gange om året.

Læs magasinet her.

 

Aktionæren udkommer:

 

 • Aktionæren 6/2020
  1.-4. september
 • Aktionæren 7/2020
  6.-9. oktober
 • Aktionæren 8/2020
  3.-6. november
 • Aktionæren 9/2020
  15.-18. december

 

 

 

InvestorOrdbogen er Dansk Aktionærforenings ordbog om aktier, obligationer, investering og meget mere.

 

Søg i InvestorOrdbogen her: