24. september 2020 kl. 15.49
Stop for unoterede aktier i aldersopsparingen
Regeringen foreslår at lukke muligheden for at eje unoterede aktier gennem en aldersopsparing fra nytår. Dansk Aktionærforening er modstander af forslaget
Af Steen Bech Andersen, journalist og redaktør

I dag er det muligt under visse betingelser at købe og eje unoterede aktier gennem en aldersopsparing. Det kunne være aktier i egen virksomhed, venture capital investeringer, visse investeringsfonde eller medarbejderaktier i unoterede virksomheder.


Den mulighed bliver lukket fra nytår, i hvert fald hvis et udkast til ny bekendtgørelse går igennem.

 

Bekendtgørelsen vil ikke blot ramme fremtidige investeringer. Eksisterende unoterede aktieposter i aldersopsparing skal afvikles inden 1. juli næste år. Det kan ske ved salg eller ved at trække aktierne ud af aldersopsparingen, hvilket vil kunne ske afgiftsfrit.


Formålet er at lukke virksomhedsejeres mulighed for spekulation i den lavere skattesats for pensionsopsparing, men den uheldige sideeffekt er mindre kapital til rådighed for danske start-ups.


Dansk Aktionærforening har naturligvis kæmpet imod i høringsfasen, og vi fortsætter kampen.

 

Du kan se vores høringssvar her: 

 

Høringssvar vedr. aldersopsparing og unoterede aktier: klik her.

 

Høringssvar vedr. skatteforslag, alderspension og unoterede aktier: klik her.

11 gode grunde til at være medlem

Læs om fordelene her

Tilmeld dig Aktionærens Nyhedsbrev

For medlemmer

For ikke-medlemmer