04. december 2019 kl. 09.49
Finansloven set med aktionærøjne
Så kom Finansloven for 2020 på plads og selv om der blev delt penge ud til mange, var der ikke mange gaver til de danske aktionærer. På den anden side gik det heller ikke helt så galt som frygtet.
Af Steen Bech Andersen, journalist

Aktiesparekontoen, der blev indført ved starten af 2019 har indtil nu ikke været den succes, som mange havde håbet på. Kun omkring 35.000 personer har åbnet en aktiesparekonto og en af årsagerne til den manglende succes er det lave loft for indskud på blot 50.000 kroner, der betyder, at fordelen for de fleste beløber sig til få hundrede kroner. Finanslovsforslaget giver mulighed for at øge loftet med 50.000 kroner i 2020 og yderligere 50.000 kroner hvert år i de to efterfølgende år. 

 

Dansk Aktionærforenings direktør, Mikael Bak, kommenterer: ”Det er stærkt, at partierne bag finanslovsaftalen også har haft øje for de små aktionærer. Hvis det lykkes at hæve loftet på aktiesparekontoen til 100.000 kr. bliver det mere attraktivt at investere, særligt for nye investorer. Desuden får aktiekulturen et løft, og det bliver i sidste ende lettere at finde kapital til at starte virksomhed i Danmark til gavn for både vækst og beskæftigelse”. 

 

Den tilsvarende ordning i Sverige ("investeringssparkonto") er langt mere fordelagtig, men et løft nu vil trods alt være et lille skridt i retning mod broderlandet, hvor investeringsklimaet for de små aktionærer de senere år har blomstret gevaldigt. Mikael Bak håber på en tilsvarende udvikling i Danmark: ”Vi håber, vi med den første stigning i loftet vil kunne se flere småaktionærer herhjemme. Aktiesparekontoen gør det nemt for den helt almindelige dansker at investere, og vi tror på, at den vil kunne tiltrække yngre mennesker og i det hele taget personer, der endnu ikke har prøvet at investere. En styrket aktiekultur, der gør det mere attraktivt at investere og samtidig hjælper små, nystartede virksomheder, er en god julegave”.

 

Ingen forhøjelse af skattesatser for mindre aktionærer

Den anden positiv nyhed i finanslovsforslaget - set fra aktionærside - er, at der ikke sker en forhøjelse af skattesatsen for aktieindkomst fra 42 procent til 45 procent på aktieavancer over 55.300 kroner (2020-tal). Dansk Aktionærforening har tidligere udtalt, at det vil sende et helt forkert signal til en spirende investorkultur, hvis det i forvejen høje skattetryk på investeringer skulle stige yderligere, og direktør Mikael Bak peger på, at vi i Danmark skal søge inspiration hos vores nordiske nabolande, Norge og Sverige, også når det gælder skat og enkelthed, og ikke bevæge os i retning mod et endnu højere skattetryk og endnu mere kompliceret skattesystem.  

 

Endelig indeholdt forslaget til finanslov to stramninger for hovedaktionærer, en for at hindre kunstig nedsættelse af aktieavancer eller fradrag for kunstige tab, når der overdrages aktier i forskellige aktieklasser og en anden, der fjerner nedslaget for avancer for hovedaktionærer, der har erhvervet deres aktier før den 19. maj 1993. Disse to stramninger har dog ingen konsekvenser for den overvældende majoritet af danske aktionærer - og de typiske medlemmer af Dansk Aktionærforening - der ikke er hovedaktionærer.

 

 

 Tilmeld dig Aktionærens Nyhedsbrev

For medlemmer

For ikke-medlemmer

11 gode grunde til at være medlem

Læs om fordelene her
Investorviden: Se alle 10 afsnit af Aktionærerne, hvor vi går tæt på de private investorers rejse gennem et historisk Corona-forår.

Har du ikke modtaget det seneste nummer af Aktionæren?

Så udfyld denne formular

Læs Aktionæren

Medlemmer modtager Danmarks bedste magasin for aktieinvestorer, Aktionæren, 9 gange om året.

Læs magasinet her.

 

Aktionæren udkommer:

 

  • Aktionæren 7/2020
    6.-9. oktober
  • Aktionæren 8/2020
    9.-12. november
  • Aktionæren 9/2020
    15.-18. december

 

 

 

InvestorOrdbogen er Dansk Aktionærforenings ordbog om aktier, obligationer, investering og meget mere.

 

Søg i InvestorOrdbogen her: