17. maj 2017 kl. 16.02
Lokalforeningen DAF Sydvest
Her kan du holde dig orienteret om aktiviteter og lokale nyheder relateret til DAF Sydvest.

 

 

Om DAF Sydvest

Antal medlemmer: 362

 

Stiftelsesdato: 28/11-2000

 

Lokalforeningen har til formål at virke for medlemmernes fælles interesser, blandt andet gennem afholdelse af medlemsmøder og anden informationsvirksomhed, samt på medlemmernes vegne udøve fælles optræden udadtil og i relation til Dansk Aktionærforening.

Bestyrelsen

Bestyrelsesformand:

John Christensen
Olagerparken 14
6900 Skjern
Telefon: 20904104
E-mail: john.christensen7682@hotmail.com.


Jens Juul Poulsen (næstformand)


Svend Erik Skov (kasserer)


Finn Christensen


Sigfred Lindvig


Lars Karbing

Hvornår er der møde?

Lokalforeningen Sydvest arrangerer omkring 4 arrangementer om året, hvor der tilstræbes af invitere interessante oplægsholdere fra enten virksomheder eller analyseselskaber og lignende. Arrangementerne deler sig som hovedregel med 2 om foråret og 2 om efteråret.

 

Bestyrelsen modtager gerne forslag fra dig til et eller flere arrangementer.

 

Møderne starter som hovedregel kl. 18.00, men det kan dog variere afhængig af arrangementets karakter.

 

Arrangementerne offentliggøres både i bladet ”Aktionæren” og fremgår af DAFs hjemmeside under arrangementsoversigten herunder. 
 

Aktieklub

Åben for nye medlemmer.

Vi har fokus på erfaringsudveksling og opbygning af modelportefølje via Morningstar. Fælles deltagelse i arrangementer, f.eks generalforsamlinger m.m.

Mødefrekvens:

Første torsdag hver måned. Mødested, Sydbank i Esbjerg. Kl 19.00

Antal medlemmer : 20 medlemmer, typisk fremmøde er 8-12 personer.

 

Kontakt:

Lars Stieper Karbing
Tlf. 61693142
Mail: larskarbing@gmail.com

 

Arrangementer i DAF Sydvest

 

11 gode grunde til at være medlem

Læs om fordelene her

Tilmeld dig Aktionærens Nyhedsbrev

For medlemmer

For ikke-medlemmer