09. marts 2010 kl. 10.37
Vilkår og betingelser

Se også vores Cookie- og privatlivspolitik

 

Følgende regler er per 1. september 2016 gældende for Dansk Aktionærforening og Dansk Aktionærforening ApS (DAF). Der henvises i øvrigt til foreningens vedtægter.

 

 

Dansk Aktionærforening ApS
Gammel Kongevej 11 st.

DK-1610 København V
Tlf: 45 82 15 91
e-mail: daf@shareholders.dk
CVR-nr: 29 19 84 89

 

 

Generelt
Tilmelding/bestilling foregår bedst og sikrest under "Tilmeld/Bestil" på hjemmesiden eller ved henvendelse per e-mail til sekretariatet.

 

Faktura udsendes per mail 3-5 dage efter mødet/kurset finder sted. Ved online tilmelding via shareholders.dk modtages dog straks en bekræftelse på mødetilmeldingen per e-mail, med nødvendige oplysninger om arrangementet.

 

 

Medlemskab af Dansk Aktionærforening
Medlemskabet er løbende og dækker 12 måneder fra det bliver tegnet, med mindre andet er oplyst ved indmeldelsen i Dansk Aktionærforening. Medlemskabet fortsætter indtil det opsiges af dig, jævnfør nedenstående vilkår.

 

Udmeldelse skal ske skriftligt til sekretariatet senest 1 måned inden det skal fornyes, gerne per e-mail til daf@shareholders.dk (jævnfør § 4 i foreningens vedtægter). Hvis du ikke har udmeldt dig inden denne frist, fortsætter medlemskabet endnu et år, som du er pligtig til at betale kontingent for. Opkrævning af kontingent udsendes senest to måneder før medlemskabet skal fornyes. DAF forbeholder sig retten til at beregne rykkergebyr ved rykkerskrivelser.

 

Bemærk, at betalte medlemskontingenter ikke refunderes efter 14 dage fra indmeldelsen.

 

 

Betalingsservice

Som medlem af DAF har du mulighed for at tilmelde dig betalingservice (PBS). Hvis du har problemer med at tilmelde dig PBS, er du velkommen til at kontakte sekretariatet på daf@shareholders.dk. Bemærk venligst at du ikke kan udmelde dig af foreningen ved at afmelde PBS, du skal ligeledes kontakte sekretariatet jævnfør ovenstående information.

 

 

Køb af DAF-produkter
Foreningen formidler bøger, der købes/bestilles via mail til sekretariatet på daf@shareholders.dk

 

DAF afsender produkter indenfor en uge. DAF forbeholder sig ret til længere leveringstid ved ferie, helligdage og udsolgte produkter i restordre. Hvis der er bestilt materiale fra ekstern leverandør/samarbejdspartner, videresender DAF oplysningerne om medlemmet, som de er indtastet (titel, navn, adresse, postnr, by, telefon, medlemsnr., evt. e-mail) til leverandøren, der fremsender materialet direkte.

 

Ved fortrydelse af bestilling returneres produktet inden for 14 dage i ubrudt emballage og vedlagt faktura. Bemærk at en eventuel returnering sker for afsenders regning.

 

 

Tilmelding og refundering af billetter

Foreningen udbyder InvestorSkolen, virksomhedsbesøg, foredrag, konferencer, messer etc.

 

Tilmelding til InvestorSkolen eller arrangementer foregår under "Events" på hjemmesiden. Ved tilmelding via hjemmesiden fremsendes bekræftelse med informationer om arrangementet pr. e-mail med det samme. De fleste kurser og arrangementer har tilmeldingspligt. Tilmelding skal være DAF i hænde senest dagen før kl. 15.00 - gælder medmindre anden frist er angivet udfor arrangementet i arrangementskalenderen.

 

Dansk Aktionærforening ombytter ikke billetter, hverken i prisgrupper, eller til en anden placering eller dato.

 

Et arrangement er aflyst, hvis det ikke gennemføres. Ændringer i lokation eller delvis gennemførelse af arrangementet m.v. er således ikke en aflysning, og pengene refunderes normalt ikke.

 

Købte billetter refunderes kun i tilfælde af aflysning. Refunderingen sker som bankoverførsel via konto- og registreringsnummer, medmindre andet efterspørges. Der gælder ingen fortrydelsesret for tilmeldinger af Dansk Aktionærforenings arrangementer.

 

Hvis et arrangement er udsolgt fremgår det af arrangementskalenderen. Det er muligt at blive optaget på venteliste ved henvendelse pr. mail til sekretariatet: daf@shareholders.dk.

 

 

Priser
DAF's produktpriser er opgivet inkl. forsendelse og 25 % moms, hvor DAF er pligtig til at opkræve moms.

 

 

Forsendelse
DAF afsender materiale via almindelig post - enten som brev eller pakke.

 

 

Betaling

På DAF's hjemmeside kan der betales med Dankort, VISA/Dankort, EuroCard, MasterCard - bemærk DAF modtager ikke betaling på kreditkort, der er udstedt på en udenlandsk bank. Her henviser vi til bankoverførsel - kontakt venligst sekretariatet for yderligere oplysninger på daf@shareholders.dk. Alternativt til betaling med kreditkort kan vælges betaling med faktura.


Betalingsbetingelser ved betaling med betalingskort: Ved bestilling/tilmelding reserverer DAF en betalingstransaktion hos Nets.

 

 

Registreringer
DAF registrerer de data om bestillingen, der er nødvendige for korrekt fakturering, gennemførsel af møder og arrangementer, samt arkivering jfr. Bogføringsloven. Ved tegning af medlemskab registerer DAF de oplyste data, der er nødvendige for DAF's foreningsvirke. Medlemmet er pligtig til at oplyse DAF om enhver ændring i disse oplysninger. DAF's medlemsregister er ikke tilgængeligt for andre end DAF og DAF's lokalforeninger. I tilfælde, hvor DAF igennem aftale med tredjemand har aftalt at udsende materiale til udvalgte medlemmer, sker dette via servicebureau eller direkte fra DAF, uden at tredjemand får adgang til adressematerialet.

 

 

Ansvar

DAF kan ikke gøres ansvarlig eller erstatningspligtig ved fejl og/eller mangler i edb-programmer. DAF er ikke pligtig til at levere trykte manualer til edb-programmer, hvor disse er medleveret i elektronisk form.

 

DAF kan ikke gøres ansvarlig for forsinkelse i leveringen, hvis en eventuel tilmelding til møder og arrangementer ankommer efter udsendelsen af adgangskort jfr. tidligere afsnit om tilmelding og afbud til arrangementer. DAF forbeholder sig ret til at afvise tilmeldinger til møder og arrangementer, hvis ønsket om deltagelse ankommer efter, at adgangskort er udsendt.

 

Synspunkter og anbefalinger i de eksterne skribenters artikler eller leverandører af indhold er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med DAF's. Ansvaret for følger af anbefalinger er læserens eget.

 

 

Reklamation
Reklamationer af enhver art, fremsendes uden ophold til sekretariatet.

Adresse: Dansk Aktionærforening, Gammel Kongevej 11 st., DK-1610 København V

 

 

Fejl
Ved enhver fejl på hjemmesiden, bør henvendelse ske til sekretariatet på daf@shareholders.dk.

 

11 gode grunde til at være medlem

Læs om fordelene her

Tilmeld dig Aktionærens Nyhedsbrev

For medlemmer

For ikke-medlemmer