• Foto: Shutterstock
    Foto: Shutterstock
24. september 2020 kl. 15.50
Globale klimavindere du kan score kassen på
Ni bud på investeringer, der både skubber til den grønne omstilling og samtidig kan blive en god forretning for dig.
Af Henrik Ekman, cand.merc., tidl. aktiechef i Maj Invest

Denne analyse blev bragt i Aktionæren 7, 2020.

 

0pfattelsen af klimainvesteringer har ændret sig markant de sidste 25 til 30 år. Engang blev vindmølleproducenter kaldt ’avancerede smedeværksteder’, og det var nyskabende at tilslutte sig FN’s principper for ansvarlig investeringspraksis. Dengang var det enkelt både at få overblik over de – relativt få – børsnoterede, grønne investeringsmuligheder. Og dernæst fravælge dem.

 

Fravalget skete, dels fordi de fleste grønne virksomheder ikke tjente særlig mange penge – ofte tabte de penge – dels på grund af en frygt for at gå på kompromis med afkastkrav og finansielle målsætninger, når man investerede grønt.

 

I dag er det omvendt blevet god tone hos store professionelle investorer at omfavne den brede klimadagsorden, der skal sikre en markant reduktion af CO2-udslippet inden 2030. Samtidig er mange grønne virksomheder for alvor begyndt at tjene penge. Grønne investeringer er blevet finansielt stuerene – og ikke til at komme uden om, hvis man er en ansvarlig pensionskasse.

 

Som privat investor kan du stadig gøre, hvad du vil, men spørgsmålet er, om det er klogt at se bort fra den grønne omstilling i dine investeringsovervejelser. Der vil sikkert også i fremtiden være tidspunkter, hvor det kan betale sig at købe aktier i olievirksomheder, kulminer eller forsyningsselskaber med kulkraftværker. Udbytterne er høje, og efterspørgslen efter olie og kul forsvinder ikke de næste mange årtier.

 

Men interessen fra de største investorer på aktiemarkedet er i dag i høj grad rettet mod virksomheder med en direkte eksponering til den grønne omstilling. Alternativt kunne det være virksomheder, der er i gang med at gøre sig mere grønne ved at reducere klimabelastningen forbundet med deres nuværende forretning.

 

Direkte eller indirekte eksponering

Det er let at konstatere, at Vestas er direkte eksponeret mod den grønne omstilling. Men mange – især professionelle investorer – anlægger en bredere fortolkning af, hvad der er en klimavenlig virksomhed. Som beskrevet i tidligere numre af Aktionæren støtter professionelle investorer sig i høj grad til internationale ratingbureauer, der rangerer børsnoterede virksomheder ud fra en række miljø- og klimarelaterede kriterier og FN’s 17 verdensmål.

 

Enhver større børsnoteret virksomhed med respekt for sig selv bekender sig efterhånden til hovedparten af verdensmålene. Trods gode intentioner hos ratingbureauerne, er den kvalitativt baserede rangorden ikke en eksakt videnskab – modsat traditionelle, kvantitative regnskabsdata, der gør det muligt at rangordne virksomheder finansielt.

 

Selv om det er svært at måle bæredygtighed præcist, kan mange virksomheder siges at være en del af den grønne omstilling, og det gælder mange andre end de oplagte eksempler som Vestas.

 

I denne artikel fokuseres dog primært på aktier, der er direkte eksponeret mod den grønne omstilling. Ikke for at forklejne betydningen af, at andre virksomheder forsøger at gøre sig mere grønne ved at bekende sig til FN’s verdensmål.

 

Den samlede positive klimaeffekt af, at ”almindelige” virksomheder i gennemsnit bliver lidt mere grønne, er uden tvivl langt større, end at Vestas sætter nogle flere vindmøller op.

 

På samme måde er den positive klimaeffekt af, at de traditionelle bilproducenter hver især øger andelen af solgte elbiler med nogle få procentpoint, langt større end, hvis Tesla sælger 25 eller 50 procent flere biler.

 

Sektorer og konglomerater

Transportsektoren under ét er i det hele taget den største udleder af CO2 med en andel på knap 30 procent af den samlede CO2 udledning ifølge EPA, det amerikanske miljøbeskyttelsesagentur. En grøn omstilling af transportsektoren er derfor noget af det, der tæller mest i forbedringen af det samlede klimaregnskab. Så her er det oplagt at lede efter investeringsidéer.

 

Godt 25 procent af den samlede udledning kommer fra produktion af elektricitet. Her er det oplagt at se på muligheder indenfor vedvarende energi. Derefter følger potentialet ved lavere CO2 udledning fra industriproduktion i bred forstand, øget energieffektivitet i boliger og bygninger via smart-city løsninger samt muligheder indenfor landbrugs- og fødevareproduktion.

 

Som investor i den grønne omstilling er du interesseret i, at de klimaforbedrende forretningsområder fylder mest muligt i de virksomheder du investerer i. Det er ikke altid tilfældet. Konglomerater som Siemens, ABB, Schneider og Generel Electric er nogle af de største aktører indenfor salg af produkter og services, der er med til at fremme en grøn klimaomstilling, men de sælger også meget andet.

 

Derfor fokuseres her på virksomheder, hvor hovedparten af forretningen vedrører klimaforbedrende produkter og services. For eksempel var Siemens Gamesa engang en god mulighed for at få en 100 procents eksponering til vindmølleproduktion.

 

Selskabet vil imidlertid blive lagt sammen med Siemens’ øvrige energiaktiviteter i det nye selskab Siemens Energy. Fra et investorsynspunkt reduceres muligheden for at få en direkte eksponering til Vestas’ hovedkonkurrent dermed.

 

Hos mange ratingbureauer og i porteføljerne hos de professionelle investorer ligger nogle af verdens største teknologivirksomheder som Facebook, Google og Amazon højt på listen over virksomheder, der vurderes at være gode for klimaet.

 

Det er korrekt, at klimabelastningen ved platforme for sociale medier, søgemaskiner eller internethandel er lav, ikke mindst fordi de pågældende virksomheders energislugende datacentre ofte kører på vedvarende energi. Men formålet med øvelsen er at finde virksomheder, hvis produkter kan reducere energiforbruget, og ikke bare er kendetegnet ved generel lav CO2 udledning.

 

Blandt teknologiselskaberne er producenter af computerchips til gengæld mere relevante at overveje. Hurtigere, billigere og mindre computerchips bruger mindre energi i de normalt meget energisultne datacentre.

 

Tilsvarende kan energiforbrugende brancher gøres mere energieffektive gennem maskinlæring, kunstig intelligens og håndtering af store datamængder med avancerede computerchips.

 

En grøn aktie skal stadig vurderes som en aktie

Virksomheder inden for vedvarende energifremstilling er efterhånden ved at være modne virksomheder, der har udvist overskud i en årrække. Mange andre virksomheder eller nye og lovende teknologier og produkter, der gavner klimaomstillingen, er til gengæld stadig i sin vorden uden tilstrækkelige stordriftsfordele på grund af få eller ingen kunder. I kombination med store udviklingsomkostninger, er indtjeningen derfor ofte negativ.

 

Nogle af disse virksomheder vil helt sikkert vokse sig store og profitable. Men hvis nye grønne virksomheder skal fortrænge de gamle sorte, forudsætter det, at de nye grønne bliver lønsomme. Det kan være svært at bedømme på nuværende tidspunkt. For at minimere usikkerheden fokuserer vi her på virksomheder med etablerede forretningsmodeller, der gennem længere tid har givet overskud.

 

Klik på tabellen for at se den i fuld størrelse.

 

9 grønne vindere

 

Borgwarmer: Gør transportsektoren grønnere

 

Det amerikanske baserede selskab har i en årrække været en af de førende underleverandører til bilindustrien af produkter og løsninger, der reducerer brændstofforbruget og optimerer motorydelsen. Ford og Volkswagen er blandt de største kunder. I de senere år er en stigende del af omsætningen kommet fra produkter til hybrid- og elbiler.

 

Med Borgwarners fusion med Delphi Technologies styrkes denne eksponering yderligere. Fusionen giver endvidere mulighed for at opnå indtjeningssynergi, hvis Delphis overskudsgrad kan hæves til niveauet hos Borgwarner, der er blandt de højeste i sektoren.

 

Borgwarner sælger stadig produkter til fossilbaserede køretøjer og er dermed en illustration af et klassisk dilemma for den klimafokuserede investor. Skal man undlade at investere i en branche, fordi den historisk har været sort? Eller skal man netop investere i branchen, fordi den er ved at omstille sig til at blive grøn?

 

I Danmark har Ørsted gennemgået en udvikling fra sort til grøn, som har forgyldt de investorer, der har været med fra omstillingen startede. Borgwarners omstilling til grønne produkter er langt fra gennemført, og indtjeningen er aktuelt negativt påvirket af afmatningen i bilbranchen på grund af COVID-19. Dermed handles aktien til relativt høje multipler. Hvis bilsalget normaliseres, og hybrid- og elbilsalgets andel øges, kan potentialet være betydeligt.

 

Børskode: BWA.N
ISIN: US0997241064
www.borgwarner.com

 

 

 

First Solar: Teknologisk førende med finansiel styrke

 

Amerikanske First Solar er en af verdens største producenter af solcellepaneler og –anlæg. På producentsiden er solenergibranchen modsat vindmøllebranchen kendetegnet ved mange forskellige teknologier, lav eller negativ indtjening og en fragmenteret struktur.

 

Som vedvarende energikilde er sol – i lighed med vind – blevet konkurrencedygtig over for fossilbaseret energifremstilling. Der er derfor stor efterspørgsel fra forsyningsselskaberne efter solenergiløsninger, og der forventes en fordobling af den installerede kapacitet af solpaneler de næste fem år.

 

Det har historisk knebet med stabiliteten i omsætning, indtjening og ikke mindst cash flow hos producenterne, inklusive First Solar, som dog i dag er blandt de finansielt mest solide. Teknologisk set vurderes First Solar også blandt de førende, til dels baseret på teknologi fra danske FOM Technologies.

 

First Solars solpaneler er nogle af mest effektive og miljøvenlige, og i kombination med den finansielle styrke vurderes selskabet derfor at være et af de sikreste valg i sektoren. Aktien er ikke lavt prisfastsat, men kvalitet koster.

 

Børskode: FSLR.OQ
ISIN: US3364331070
www.firstsolar.com

 

 

 

Samsung SDI: Ledende batteriteknologi til bilindustrien

 

Samsung SDI er en af verdens største producenter af batterier til person- og varebiler. Den grønne omstilling af transportområdet vil sandsynligvis tage udgangspunkt i el- og hybridteknologi. Teknisk set er brintteknologien også en mulighed med mange fordele i forhold til el, blandt andet længere rækkevidde og hurtigere optankning. Teknologien er dog i dag alt for dyr.

 

Der vil uden tvivl fortsat være tekniske diskussioner om fordele og ulemper ved forskellige teknologier. Modsat teknologiprodukter, hvor en vindende teknologi eller virksomhed typisk får en monopollignende status, er det forventningen, at bilindustrien og dens underleverandører forbliver fragmenteret med beskedne overskudsgrader til følge.

 

Med en forventet satsning på el- og hybridbiler er Samsung SDI centralt placeret som klimavenlig investeringsmulighed. Ikke mindst sammenlignet med andre batteriproducenter som Panasonic og LG Chem, der laver mange andre produkter. BMW og Volkswagen blandt de største kunder, men de fleste bilproducenter er kunder hos mere end en batteriproducent for at mindske afhængigheden af den enkelte leverandør.

 

Som med mange andre klimavenlige aktier, har Samsung SDI’s aktiekurs på kort sigt taget forskud på glæderne, og aktien handler til høje multipler, men ud fra en langsigtet betragtning er potentialet dog betydeligt.

 

Børskode: 006400.KS
ISIN: KR7006400006
www.samsungsdi.com

 

 

 

Signify: Intelligente byer går lys fremtid i møde

 

Signify – det tidligere Philips Lighting – er verdens største producent af belysningsprodukter til forbrugere, virksomheder og offentlige kunder, for eksempel by- og vejbelysning. Indenfor alle segmenter har man udviklet energieffektive belysningsprodukter, ikke mindst i form af LED (lavenergi)-belysning, der gradvist er ved at blive dominerende.

 

Elektricitetsproduktion til belysning er en af de største enkeltstående kilder til CO2-udledning. Mere effektiv og energivenlig belysning nævnes ofte i sammenhæng med begrebet ”Smart Cities” eller intelligente byer. Begrebet dækker over digitalt baseret planlægning af byers drift og udvikling på en række områder.

 

På belysningsområdet kan man med de øgede digitale muligheder for overvågning og analyse af store mængder af belysningsdata begrænse elektricitetsforbruget markant ved intelligent styring. Signify er en central samarbejdspartner i denne udvikling, og ifølge Signify er under en halv procent af verdens udendørs belysning forbundet med henblik på energioptimering, så potentialet er enormt.

 

Sammenlignet med andre klimainvesteringer er Signify-aktien lavt prisfastsat, blandt andet fordi væksten i indtjeningen tidligere været påvirket af, at overskudsgraden på ikke-LED traditionelt har ligget højere end LED. I de kommende år forventes væksten at accelerere i takt med, at overgangen fra billig ikke-LED til dyr LED-belysning fortsætter.

 

I år er udbyttet dog suspenderet på grund af COVID-19, men ellers er der – noget atypisk for området – tale om en aktie med et højt udbytte på over 4 procent.

 

Børskode: LIGHT.AS
ISIN: NL0011821392
www.signify.com

 

 

 

Tomra: Fra flaskepant til affaldssortering

 

Tomra er mest kendt for sine flaskeautomater, som udgør knapt halvdelen af forretningen. Her har selskabet en markedsandel på 70-80 procent. Dermed har Tomra reelt monopol, hvilket finansielt set er meget attraktivt set fra et investorsynspunkt.

 

Den anden halvdel af Tomras omsætning kommer fra sorterings- og håndteringssystemer til især fødevarebranchen for at mindske (mad)spild. Også her har Tomra en høj markedsandel.

 

På efterspørgselssiden er Tomra begunstiget af generelt stigende fokus på øget genanvendelse kombineret med konstant skærpede offentlige krav til indsamling og genanvendelse for at sænke CO2 udledningen. Så langt så godt. Selv efter relativt store kursfald på det seneste handles aktierne i Tomra imidlertid til høje multipler.

 

Det kan umiddelbart være svært at retfærdiggøre i forhold til indtjeningsudsigterne indenfor de nuværende forretningsområder, men fænomenet kendes også fra andre klimavenlige aktier med gode vækstbetingelser.

 

Som følge af Tomras dominans indenfor flaskehåndtering, skal aktiviteterne derfor udvikles på andre områder. Indtil videre har Tomra koncentreret brugen af sin sensorbaserede sorteringsteknologi indenfor fødevarer, men potentialet indenfor generel affaldshåndtering og sortering er enormt.

 

EU kræver, at henholdsvis 70 og 50 procent af al emballage og plast skal genanvendes senest i 2030. Her bør Tomra kunne blive en vigtig aktør, hvilket kan være med til at retfærdiggøre den meget høje prisfastsættelse.

 

Børskode: TOM.OL
ISIN: NO0005668905
www.tomra.com

 

 

 

TSMC: Verdens største chipproducent alene i front

 

Taiwanesisk baserede TSMC er en af verdens største producenter af computerchips. Det særlige ved TSMC er, at kunderne udvikler og designer de enkelte computerchips, meds TSMC alene står for produktionen.

 

Dette er et eksempel på en teknologisk global arbejdsdeling, der indtil videre har overlevet stigende politiske pres for at hjemtage produktion. Og meget tyder på, at det forbliver sådan. Det er ganske enkelt for dyrt og teknisk set for vanskeligt for den enkelte designer af computerchips at beherske en produktionsteknologi, som muliggør en konstant udvikling af mindre, hurtigere, billigere og mindre energikrævende computerchips.

 

Den fortsatte udvikling af computerchips er grundforudsætningen for, at samfundet kan opnå de nødvendige fordele ved øget digitalisering, herunder mere energieffektiv og klimavenlig produktion og forbrug.

 

Amerikanske Intel, der er verdens største chipproducent målt på omsætning, både designer og producerer selv nogle af de mest avancerede computerchips. For nyligt har Intel dog for første gang luftet muligheden for at lade andre – som TSMC – stå for produktionen, fordi det er så dyrt og krævende. Dermed kan TSMC’s førerposition blive yderligere befæstet.

 

TSMC er verdens mest værdifulde chipproducent, og selskabets teknologiske og indtjeningsmæssige styrke afspejles i en høj prisfastsættelse sammenlignet med andre ledende, hardware-baserede teknologiselskaber. Sammenlignet med ledende softwareselskaber er TSMC dog stadig relativt lavt prisfastsat.

 

Børskode: 2330.TW
ISIN: TW0002330008
www.tsmc.com

 

 

 

Umicore: Specialkemi muliggør grøn omstilling af bilindustrien

 

Det belgisk baserede specialkemiselskab er et af verdens største og mest fokuserede indenfor katalysatorer, og genanvendelse og produktion af batterier, især til bilindustrien.

 

Umicore producerer ikke de færdige katalysatorer eller batterier, men genanvender, forarbejder og forædler de materialer og kemistoffer, der skal indgå heri. Selv om brintbiler spøger i kulissen, er en grøn omstilling af transportsektoren afhængig af, at der er råstoffer nok til at fremstille det nødvendige antal batterier til elbiler. Hvis efterspørgslen stiger kraftigt, kan det blive en udfordring.

 

Det var derfor, at Elon Musk i forbindelse med aflæggelsen af Teslas seneste regnskab sluttede af med at opfordre mineselskaberne til at skrue voldsomt op for produktionen. Opfordringen illustrerer behovet for Umicores ekspertise indenfor genbrug af batterimaterialer, idet Umicore muliggør produktion af flere batterier med den samme mængde råstoffer.

 

Ved øget genanvendelse mindskes også bivirkningen ved, at bilbranchen i omstillingen til el-biler erstatter en type miljøbelastende ressourceudnyttelse (olieudvinding) med en anden (øget minedrift).

 

Selv om Umicores fremtidsudsigter ser meget positive ud, så er selskabets indtjening negativt påvirket af den aktuelle afmatning i bilbranchen på grund af COVID-19. Dermed handles aktien til relativt høje multipler, men det skyldes primært, at indtjeningen er midlertidigt lav. Det kan være en god købslejlighed.

 

Børskode: UMI.BR
ISIN: BE0974320526
www.umicore.com

 

 

 

Vestas: Kursrekord tager forskud på glæderne

 

Efterspørgslen efter vedvarende energi fortsætter ufortrødent. Ordrerne til Vestas er fortsat ind i en lind strøm, blandt andet hjulpet af en ét-årig forlængelse af PTC-støtteordningen i USA, som har fremrykket en række ordrer. Vestas har dog måtte konstatere en række forsinkelser fra underleverandører for sine igangværende ordrer på grund af COVID-19.

 

Som så mange andre suspenderede Vestas derfor sine forventninger tidligere på året. Når selskabet genintroducerer forventningerne, vil man sandsynligvis lave en nedjustering i forhold til de tidligere udmeldinger.

 

Alligevel er Vestas’ aktiekurs steget – ikke bare til niveauet før COVID-19 – men til et niveau langt højere. Med den høje kurs handler Vestas aktien til væsentligt højere multipler end tidligere. Det svarer til de multipler, som nogle af de mest veldrevne og globalt førende producenter af kapitaludstyr handler til.

 

Vestas er veletableret, globalt førende, og har de højeste marginer i sektoren – både på selve vindmølleforretningen og i den stadig mere vigtige serviceforretning. Men sammenlignet med indtjeningsniveauet hos mange af de mest veldrevne producenter af kapitaludstyr, er der et stykke vej endnu. Hvis man tror, at investorfokus ændres fra langsigtet klimapotentiale til udviklingen i den kortsigtede rentabilitet kan der være relativ stor risiko ved at gå ind i aktien på nuværende tidspunkt.

 

Børskode: VWS.CO
ISIN: DK0010268606
www.vestas.com

 

 

 

Ørsted: Danmarks nye klimaduks har enormt potentiale på lang sigt

 

Hvor Vestas hele tiden har været den pæne klimadreng i klassen, er Ørsted efter en flerårig transformation først nu ved at have gennemgået sin omstilling fra sort til grøn. Ørsted er gået fra at være en traditionel forsyningsvirksomhed til at være projektudvikler.

 

Knap 90 procent af den energi, der produceres i Ørsteds projekter, kommer i dag fra vedvarende energikilder, primært fra havvindmølleparker, men også fra vindmøller på land samt solcelleanlæg og andre alternative energiformer. Med en global markedsandel på godt 20 procent, er Ørsted verdens største udvikler af energiprojekter baseret på havvindmøller.

 

Vedvarende energi – og herunder ikke mindst havvindmøller - udgør kun en brøkdel af den samlede energifremstilling. I løbet af de næste årtier skal brugen af vedvarende energi øges markant for at opnå en betydelig reducering af CO2. Trods generel svækket energiefterspørgsel i lyset af coronakrisen vil Ørsted derfor stadig have betydelige vækstmuligheder uanset konjunkturudviklingen.

 

Ørsteds succesfulde omstilling, og det enorme internationale potentiale for nye energiprojekter har ikke forbigået investorernes opmærksomhed.

 

Aktierne i Danmarks næstmest værdifulde selskab handles til særdeles høje multipler. På langt sigt er potentialet enormt, men ligesom med Vestas synes meget at være inddiskonteret på kort sigt. Hertil kommer, at kompliceret projektstyring altid er forbundet med en vis risiko og usikkerhed, som man normalt vil lade være afspejlet i prisfastsættelsen.

 

Børskode: ORSTED.CO
ISIN: DK0060094928
www.orsted.com

 

 

Henrik Ekman ejer aktier i Tomra. 

 

Analyserne i Aktionæren og på www.shareholders.dk er udtryk for skribenternes vurdering af investeringen lige nu. Undersøg og vurder altid selv de investeringer, du overvejer, ud fra din investeringsstrategi, risikovilje og tidshorisont. Dansk Aktionærforening og skribenterne kan ikke påtage sig ansvaret for eventuelle tab, som læserne måtte pådrage sig ved at følge anbefalingerne. 

 Tilmeld dig Aktionærens Nyhedsbrev

For medlemmer

For ikke-medlemmer

11 gode grunde til at være medlem

Læs om fordelene her

Læs Aktionæren

Medlemmer modtager Danmarks bedste magasin for aktieinvestorer, Aktionæren, 9 gange om året.

Læs magasinet her.

 

Aktionæren udkommer:

 

  • Aktionæren 8/2020
    9.-12. november
  • Aktionæren 9/2020
    15.-18. december

 

 

 

Investorviden: Se alle 10 afsnit af Aktionærerne, hvor vi går tæt på de private investorers rejse gennem et historisk Corona-forår.

Har du ikke modtaget det seneste nummer af Aktionæren?

Så udfyld denne formular

InvestorOrdbogen er Dansk Aktionærforenings ordbog om aktier, obligationer, investering og meget mere.

 

Søg i InvestorOrdbogen her: